Altres productes

Apícola Gironina, a part de la producció i comercialització de la mel, també disposa d’altres productes com:

EL POL·LEN: energitzant per a l’organisme

EL PRÒPOLIS: antibiòtic natural

LA GELEA REIAL: estimulant general de l’organisme